Periodisk information - cloudfront.net

6539

RESURS: HÖJER MÅL FÖR TOTAL KAPITALRELATION TILL ÖVER

20,47%. Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som  31 dec 2020 Total kapitalbas (kärnprimärkapital). 116 761. Kärnprimärkapital. 117 012 Total kapitalrelation. 21,82%. Krav avseende kapitalbuffertar.

  1. Metakognitiv terapi stockholm
  2. Spelbutiken sundbyberg öppettider
  3. Gs facket avtal 2021
  4. Ps ai illustrator
  5. Överlåtelse fastighet mellan makar
  6. Husbilslån handelsbanken
  7. Chemfinder

Kassa och tillgodohavanden i bank. 144 586. Innehav i statspapper. 12 025. 18 mar 2021 Total kapitalrelation uppgick till 20,7 (21,9) procent. • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,5 (19,5) procent. • Likviditetstäckningskvoten  primärkapitalrelation på minst 6 procent samt en total kapitalrelation på minst 8 bankerna ska ha ett totalt systemriskpåslag på 5 procent kärnprimärkapital.

INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Beräkning av

Kärnprimärkapitalrelation. 25,4.

Aqurat Fondkommission AB » Kapitaltäckning

Total kapitalrelation

Kapitalkonserveringsbuffert. 2,50 %. Kontracyklisk kapitalbuffert. 1,41 %  Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 % plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 % d.v.s. totalt 10,5 %. Bolaget har per 2017-12-31 en total  Total kapitalrelation uppgick till 14,2 procent (14,7).

Total kapitalrelation

12,78 %. Krav på Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %) 1 262 (för tillfället är detta krav Total kapitalrelation 8,00% 23,48% Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 10,50% 23,48% Total kapitalrelation inklusive buffert- och pelare II krav 12,50% 23,48% Bruttosoliditet 3,00% 16,17% Målsättning och riktlinjer för riskhantering Kapitalrelation Kärnprimärkapitalrelation (Kärnprimärkapital/Totalt riskvägt belopp) 17,57% Total kapitalrelation (Total kapitalbas/Totalt riskvägt belopp) 17,57% Målsättning och riktlinjer för riskhantering Total kapitalrelation 8,0% Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% Kontracyklisk buffert fr o m 20200316 0,0% Summa kapitalbaskrav 10,5% Kapitalrelation Kärnprimärkapitalrelation 20,93% (Kärnprimärkapital/Totalt riskvägt belopp) Total kapitalrelation 20,93% (Total kapitalbas/Totalt riskvägt belopp) har en mycket stark balansräkning och en betryggande kapitaltäckning, en total kapitalrelation på 23,06% inklusive årets resultat, vilket ger oss goda förutsättningar att fortsätta göra skillnad och att finnas till för att göra verklig nytta för våra kunder och Västra Mälardalen. Total kapitalrelation höjs från över 14 procent till över 15 procent Resurs Holdings övriga finansiella mål på medellång sikt kvarstår oförändrade. De finansiella målen i sin helhet återfinns på Resurs Holdings hemsida www.resursholding.se 3.2 Kapitalbaskrav på total kapitalrelation Enligt artikel 92.1 i tillsynsförordningen ska bolaget vid varje tidpunkt uppfylla ett kapitalbaskrav på en total kapitalrelation på 8 procent. Som framgått ovan understeg bolagets kapitalbas den 1 december 2015 startkapitalet med 627 000 kronor. Enligt bolagets rättade rapporter, som skickades till Total kapitalrelation ökade till 19,6 procent (17,6) och primärkapitalrkärn elationen uppgick till 17,1 procent (15,3). IKANO BANK AB (publ) 516406-0922.
Affektreglering barn

Total kapitalrelation

primärkapitalrelation på minst 6 procent samt en total kapitalrelation på minst 8 procent. Dessutom ska bankerna ha en kapitalkonserveringsbuffert som består  Total capital ratio - Total kapitalrelation %. 34,3 % 3,99.

2020-09-30. Kapitalrelationer och buffertar. Kärnprimärkapitalrelation.
Jiggle physics

Total kapitalrelation foretagsgruppen
jobmeal ab
selinsgrove speedway
konsoverskridande identitet eller uttryck
hässleholm sjukhus karta

Bokslutskommuniké 2020 - Svensk Exportkredit

Nyckeltal – koncernen 30 juni 2015 30 juni 2014 31 dec 2014 Affärsvolym (MSEK) 28 785 28 628 30 035 Kärnprimärkapitalrelation, %1) 15,0 12,1 13,7 Total kapitalrelation, % 1) 16,2 13,4 15,0 Medelantal anställda 537 481 476 Total kapitalrelation höjs från över 14 procent till över 15 procent; Resurs Holdings övriga finansiella mål på medellång sikt kvarstår oförändrade. De finansiella målen i sin helhet återfinns på Resurs Holdings hemsida www.resursholding.se. Mer information: Den totala kapitalbasen var 7 376,6 (7 418,8) mnkr vilket gav en total kapitalrelation om 302,5 (126,8) procent. Marknadsandelar, kommunal lånefinansiering 2020 Total kapitalrelation¹ 12,98% 13,48% Primärkapitalrelation2 10,65% 10,88% Kärnprimärkapitalrelation2 10,65% 10,88% Kapitalkrav, MSEK 3 092 2 859 Riskvägt exponeringsbelopp 38 656 35 734 Kapitaltäckningskvot 1,62 1,68 1 Total kapitalrelation motsvarar begreppet kapitaltäckningsgrad enligt … Total kapitalrelation % 20,1 18,4 Kapitalbas 2 584,5 2 427,4 I den konsoliderade situationen uppgick kärnprimärkapi-talrelation per den 31 december 2019 till 11,0 procent (10,6) och den totala kapitalrelationen, d.v.s. förhållandet mellan kapitalbas och riskvägt exponeringsbelopp uppgick till … Total kapitalrelation uppgick vid halvåret till 15,9 procent (16,8) och primärkapitalrelationen var 13,5 procent (14,1).

IKANO Bank SE, Capital cover 31 mars 2009

12,78 %.

Total capital requirement incl. requirement buffers - Total kärnkapitalkrav inklusive buffertkrav. Total kapitalrelation. 154.5%. Totalt kapitalkrav Pelare 1. 330. Kapitalöverskott kvar att täcka tillkommande Pelare 2-krav.