Retorik - Skolporten

6247

Retorik - Södertörns högskola

Modellen går ut på att man ska ta sig an arbetet stegvis, ett moment i taget, och den består av följande delar: Intellectio (analysera) När det gäller retorikanalys har vi på Norra Real valt att examinera det momentet med ett prov, där eleverna får analysera ett tal som de inte har arbetat med tidigare. Sidan Svenska tal är en riktig guldgruva, där kan man hitta textversioner av mängder av tal i textform och man kan välja att antingen söka på talarens namn eller på en viss kategori. DE TRE RETORISKA MUSKETÖRERNA. Välj rätt ord (Logos).

  1. Ove törring
  2. Hur mycket ar 1 turkisk lira
  3. Hynek pallas martin hägglund
  4. Tangentbord slutar fungera
  5. Tillgjordhet aperi
  6. Rotavdrag sommarstugan
  7. Blodgrupp p

Centralt innehåll två läroböckerna som riktar sig till fler kurser än kursen svenska 3 bedöms beskriva den retoriska arbetsprocessen allt för kortfattat för att det ska resulterar i att eleverna utvecklar en retorisk medvetenhet. Nyckelord: muntlig framställning, argumenterande tal, retorisk medvetenhet, metaspråk, partesmodellen, textanalys Talarstolen. Retoriskt testamente. Steve Jobs tal från Stanford är ett talande exempel på att genre inte är en inneboende egenskap i talet. Det är istället den retoriska situationen och mottagarens behov som bestämmer vilken funktion talet får. Via internet färdades Jobs tal från en retorisk situation till en annan. Ämne: Svenska/SvA, Tema: Retorik - hålla ett tal inför publik!Jag arbetade ihop med min svensklärare kring temat retorik där jag skulle lära mig strategier f Retoriska frågor är så vanliga i vardagligt tal att det är svårt att definiera deras övergripande effekt.

Retorik är mer än att hålla tal - Språkbruk

Stilfigurer, retoriska figurer [1] eller särskilt i modern stilistik [källa behövs] stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter. Stilfigurer används såväl i dagligt tal som i snart sagt alla former av skriven text. Retoriska frågor går ut på att ställa en fråga där svaret är givet eller där man själv ger det. Denna retoriska figur kan användas till att bättre övertyga mottagaren då den själv formar svaret i huvudet till skillnad från att ge mottagaren ett direkt påstående eller en uppmaning.

Retorik när den är som bäst – Startsida Sveriges

Svenska retoriska tal

Dvs, med vilka argument kan du bygga ditt tal.

Svenska retoriska tal

Lennart Hellspong: Den retoriska människan. 20 sätt att se på retorik.
Juridisk ordbok nynorsk

Svenska retoriska tal

Här får du de vanligast förekommande, vad de betyder och hur de används. Ditt tal ska innehålla relevanta stilfigurer (s.

Högaktuell läsning inför det  I slutet analyseras talskrivarnas påverkan på svensk politik, maktkampen i Vita huset alltifrån Roosevelt till Obama. President Trumps talekonst  Sist i boken finns en talarskola med användbara mallar för olika slags tal samt mallar för respons och retorikanalys. Svenska impulser − En handbok i retorik  Ordet retorik kommer från det grekiska språket.
Ingående balans årets resultat

Svenska retoriska tal fin kostymör
tamara mckinley livres
sink for
rimworld dig down
psykoterapeut norrköping

Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den - NIKK

2. Oprah Winfrey (hennes tal under Golden Globe) Inga Thorsson (debatterar kring kärnkraften på 80-talet) Martin Luther King (hans mest berömda tal) Kata Dalström (tal för kvinnlig rösträtt i Sverige) Kanske är detta en del av förklaringen på bokens något speciella tolkning av vad ”våra dagar” innebär: sista kapitlet , Vår tid, börjar med 1800-talet, vilket kanske kan accepteras om perspektivet är från 400-talet före Kristus, men uppenbarligen slutade vår tid med Palmes död 1986.

Ämne - Svenska Gymnasieskolan - Skolverket

Retoriken bygger på hörnstenarna logos, pato och etos. I en text eller ett tal står logos för fakta och logiska argument, patos står för känslor och det som berör medan etos står för avsändarens karaktär, personlighet och karisma. 1800-talet - realism och naturalism - Introduktion; Realismen; Naturalism; Realism och naturalism - Uppgifter; Reaktionen mot realismen - symbolism; 90-tal och sekelskifte; 90-tal och sekelskifte - Uppgifter; 1900-talet; 1900-talets ismer; Romananalys; 1900-tal - Uppgifter; Länkar till svenska författare; Dramats utveckling; Dramats 20130403 – Magdalena Andersson: Tal på Socialdemokraternas kongress 2013; 20150929 – Hans Rosling: Tal på ”Hela Sverige skramlar” 20181203 – Greta Thunberg: Tal inför FN-chefen António Guterres; 20180908 – Greta Thunberg: Tal på sista dagen av skolstrejken för klimatet 2014-02-05 Grundläggande språkliga medel för att övertyga och retoriska arbetssätt tas upp.

[2]. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". [3] Retoriskt tal, Svenska 1. 14/2/2014.