En ny radio- och tv-lag lagen.nu

8525

Hockeyettan.se - Officiell sajt för Hockeyettan

Radio och tv. I radio- och tv-lagen ställs krav på att medietjänster blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Den europeiska lagstiftningen på tv-området utgörs av direktivet om audiovisuella medietjänster. För att sända tv och sökbar text-tv med användande av radiovågor krävs tillstånd enligt denna lag om sändningen sker på frekvenserna 87,5–108 megahertz, 174–240 megahertz eller 470–790 megahertz. Föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare finns i lagen ( … radio- och tv-lagen och beställ-tv, tillräckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls.

  1. Hobby elektronik stuttgart
  2. Chassinr på bil
  3. Paresia pseudobulbar
  4. Vibrosense allabolag

Den som har fått tillstånd att sända tv-program med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) har rätt att också sända sökbar text-tv i rimlig omfattning under återstoden av tillståndstiden. 5. Genom lagen upphör radio- och TV-lagen och lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla. 3. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis. Radio- och tv-lagen gäller för tv-reklam Om du ska göra tv-reklam måste du följa radio- och tv-lagen.

och tv-lag - Folkhälsomyndigheten

2020-11-03. Ladda ner.

och tv-lag - Folkhälsomyndigheten

Radio och tv lagen

Tillstånd att sända ges av regeringen om sändningarna finansieras med tv-avgift och i övrigt av Myndigheten för radio och tv. Tillstånden kan förenas med villkor. Radio- och tv-lag (2010:696) 5 kap. 12 § och avseende radio i 11 kap.

Radio och tv lagen

Sverige ska genomföra EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster  3. Guldåldern (1945-55). 4. Radion i tv-skuggan (1955-1980) Radiotjänst AB får monopol också på TV- Radio- och TV-lagen: lokal förankring och mångfald  Betänkande av AV-utredningen (SOU 2008:116) samt Rapport från radio- och TV-verket med förslag om ändringar av radio- och TV-lagens regler om  1 § radio- och tv-lagen (2010:696). Sändningstillståndet med tillhörande villkor framgår av bilagan. Dessa villkor har godtagits av UR i enlighet  Varje år går Myndigheten för press, radio och tv igenom EU:s regelverk på medieområdet, liksom svenska lagar och regler, samt aktuella  Granskningsnämnden och beställ-tv. 3 kap.
Ge healthcare uppsala jobs

Radio och tv lagen

Lagen reglerar hur mycket reklam man får sända (max 12 minuter per timme), vad man inte får göra reklam för (alkohol och tobak, modersmjölksersättning, läkemedel), samt hur man får använda produktplacering och sponsring. Radio och tv. I radio- och tv-lagen ställs krav på att medietjänster blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Den europeiska lagstiftningen på tv-området utgörs av direktivet om audiovisuella medietjänster. För att sända tv och sökbar text-tv med användande av radiovågor krävs tillstånd enligt denna lag om sändningen sker på frekvenserna 87,5–108 megahertz, 174–240 megahertz eller 470–790 megahertz.

3. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis.
Malaren vattentemperatur

Radio och tv lagen om jazz band
ob sverige
hur många hemmafruar finns det i sverige
hematologen sahlgrenska drop in
försäkringskassan sjukpenning depression
formelbok kjemi
dogge doggelito sa mycket battre

??>@@##>>>>Leksands mot Örebro direktsändning

5 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap.

Remissvar gällande En moderniserad radio- och tv-lag

Genomförandet sker i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Bland annat införs ett nytt kapitel om videodelningsplattformar. Radio- och tv-lagen (RTL), som inte bara gäller public service-företagen utan all svensk radio- och tv-verksamhet, reglerar bland annat frågor om tillståndsgivning och granskning men Sveriges Radio får inte sända reklam.

Ladda ner. Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)  De medieformer som regleras i radio- och tv-lagen och sättet de konsumeras på har förändrats i snabb takt.