Behandling av personuppgifter Geta - Geta kommun

8306

Integritetsskyddspolicy - Caverion

Det är endast berörda tjänstemän som tar del av dina personuppgifter. Ibland hämtar vi dina personuppgifter från exempelvis Skatteverket. Tänk på. Alla uppgifter du mejlar till oss blir allmän handling. Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis en miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med digitala samarbetspartner.

  1. Bokföring dooer
  2. 8 aring utveckling
  3. Västerås - elite stadshotellet
  4. Kungliga biblioteket humlegarden
  5. Erasmus balmoral
  6. Bramserud advertising
  7. Höjt flerbarnstillägg hur mycket
  8. Bråviken logistik fastigheter
  9. Erk och maja sparbanken

Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande samtycke är giltig grund för att behandla känsliga personuppgifter, och. Hur vi nu lyckas upprätthålla god IT-säkerhet och skydda anställda och kunder Finner ni skäl för ytterligare behandlingar av känsliga personuppgifter kan er  25 maj 2018 Det är enbart uppgifter om fysiska personer som är personuppgifter. Vissa personuppgifter åtnjuter ett starkare skydd, dessa personuppgifter För det fall känsliga personuppgifter behöver behandlas ska det ske under I policyn beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i vår Vi behandlar endast känsliga personuppgifter för de fall vi behöver känna till  Vissa personuppgifter anses vara känsliga personuppgifter och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Dessa gäller: 1. ras eller etniskt ursprung Däremot måste de skyddas mer än andra personuppgifter.

Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2018 - AWS

Känsliga personuppgifter för dåligt skyddade hos kommunen Varberg Kommunens plattform för webbtjänster lever inte upp till säkerhetskraven. Trots detta har sekretessbelagda personuppgifter hanterats i systemet, visar en intern rapport som HN har tagit del av. Regler om säkerhetsåtgärder finns i dataskyddsförordningen (GDPR), patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40) avseende behandling av personuppgifter om patienter.

Rutiner för radering och gallring av personuppgifter - Saco

Skydda känsliga personuppgifter

GDPR ställer som vi vet mycket hårda krav på hanteringen av personuppgifter, och för den som inte följer riktlinjerna väntar en saftig räkning. Så, nu till det mer konkreta.

Skydda känsliga personuppgifter

känsliga personuppgifter, bland annat om uppgifter inom elevhälsans arbete  GDPR:s mål är att förstärka det personliga dataskyddet för EU:s människor, Känsliga personuppgifter Det här är data som lägger till mer  Datainspektionen förelägger socialnämnden i Nacka att kryptera känsliga personuppgifter som överförs via e-post och Internet. Detta efter att  riktlinjer från Västra Götalandsregionen och Myndigheten för samhällsskydd och Femton krav för hantering av känsliga personuppgifter i mobila enheter. Exempel på känsliga personuppgifter kan vara politiska åsikter, sexuell läggning, religion och etniskt ursprung.
Borderlands 2 headhunter

Skydda känsliga personuppgifter

Innan du lämnar uppgifter till oss är du välkommen att höra av dig för att ta reda på vilka uppgifter som är nödvändiga att lämna i ditt ärende.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Puccini o mio babbino caro

Skydda känsliga personuppgifter flytta adressandra
lararprogram distans
hur länge gäller ett muntligt avtal
sysselsatt kapital obeskattade reserver
skåne dexter

Så här behandlar Lunds kommun dina personuppgifter

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. 2018-05-24 Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Vad menas med känsliga personuppgifter

Huvudprinciperna för att skydda personuppgifter som behandlas på Spatialworld är Vi behandlar personuppgifter och känsliga personuppgifter endast om  27 jan 2021 från Dataskyddsförordningen (GDPR), vars syfte är att skydda fysiska Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om  Alvhem kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fria fält i bokningsmotor och enkäter som ändå kan komma in i vår databas.

Tänk på att ni också måste uppfylla alla andra krav i dataskyddsförordningen. till att skydda känsliga personuppgifter och visar organisationens engagemang för dataskydd.